BGC Home People and technology powering markets worldwide

Yetkİ Belgelerİmİz


Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunan Kurumumuz  BGC Partners Menkul Değerler A.Ş (Aracı Kurum),  III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca “kısmi yetkili” olarak sınıflandırılarak aşağıdaki linkde yer alan  27/11/2015 tarihli 2015/31 nolu SPK Bülteninde yayınlanan tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izin verilmiştir.

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2015&sayi=31&submenuheader=null

 

 

SPK Kısmi Yetkili Aracı Kurum Belgesi

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

 

© 2021. All Rights Reserved | Copyright, Legal and Privacy Statement | Disclaimers and Legal Information | Local Cookies and Privacy Policies