BGC Home People and technology powering markets worldwide

ÜRÜN VE SERVİSLER

Hisse Senedi Alım Satım ve Araştırma Hizmetleri

BGC Partners, deneyimli ekibi ile yurtiçi ve yurtdışında yerleşik kurumsal müşterilerine Borsa Istanbul’da kote şirketler ve Türkiye ekonomisi ile ilgili araştırma ve satış hizmeti vermektedir. Istanbul ofisi hisse senedi, vadeli endeks kontratları ve hisse senedi opsiyonları ile ilgili alım satım işlemlerini kurumsal müşterileri adına gerçekleştirmektedir.

Kurumsal Finans ve Yatırım Bankacılığı Hizmetleri

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

BGC Partners, Türkiye piyasasına odaklanmış ve Türkiye’de yerleşik deneyimli M&A ekibi ile, Türkiye’de birleşme ve satın alma danışmanlığı alanında hizmet veren lider danışmanlık firmalarından biridir. Ekibimiz, hem alıcı hem satıcı tarafta tüm işlem boyunca, geniş bir müşteri yelpazesine, tam kapsamlı finansal danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır.

Geniş uluslararası ağımız , ve Türkiye piyasasındaki yerel deneyimimiz müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmamızı ve çok uluslu şirketler, özel sektör oyuncuları, özel sermaye fonları, finansal kuruluşlar ve kamu sektörü ile uzun süreli, sağlam ilişkiler kurmamızı sağlamaktadır.

Değerleme Hizmetleri

Şirket değerlemesi alanında oldukça derin bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız ile değerleme hizmetini hem niceliksel hem de niteliksel boyutu olan bir uygulama olarak görmekte ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üretmekteyiz. Değerleme çalışmalarında göz önünde bulundurması gereken çok sayıda faktör olmakla beraber bunlardan en önemlileri değerleme konusu şirketin geçmişte gerçekleşen ve gelecekte beklenen finansal performansı, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur.

Şirket Değerlemesi

Değerleme uzmanlarımız hem Uluslararası Değerleme Standartları’na göre bir işletmenin hisselerinin değerini hesaplamada hem de çok sayıda sektörde şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal raporlama ve yeniden yapılandırma gibi çeşitli amaçlar için kapsamlı değerleme çalışmaları hazırlamada derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler.

Uzmanlarımız uluslararası alanda kabul edilmiş değerleme metotları (DCF, karşılaştırmalı şirket analizi, senaryo analizi, duyarlılık analizi vb.) kullanarak etkin ve kapsamlı değerleme analizleri hazırlanmasını ve değeri etkileyen temel faktörlerin belirlenmesini sağlamaktadırlar.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması çalışmasının amacı şirket satın alımlarına şeffaflık getirmek, satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıkları tanımlamak, değerlerini tespit etmek ve şerefiye olarak nitelendirilecek artık miktarı tespit etmektir.

Konusunda uzman değerleme uzmanlarımız, UFRS veya US GAAP standartlarına uygun olarak finansal raporlama amaçlı Satın Alma Fiyatının Dağıtılması hizmeti sunmaktadırlar.

Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi

Değerleme uzmanlarımız, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin maddi olmayan varlıklarının tanımlanması ve değerlenmesi konusunda kapsamlı hizmetler vermektedirler. Maddi olmayan varlıkların değerlemesindeki yaklaşımımız piyasa bazlı, gelir bazlı ve maliyet bazlı değerleme metotlarını içermektedir.

Proje Finansmanı ve Borç Danışmanlığı

Borç Danışmanlığı Ekibimiz ile müşterilerimize bağımsız, yaratıcı, hızlı ve kaliteli Borç Danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

BGC Partners’in global yapılanması sayesinde sağladığımız eşsiz global erişim ve yerel/global ölçekteki bankalar ve diğer finans kurumları ile yıllar içerisinde geliştirdiğimiz ilişki ağıyla müşterilerimizin finans piyasalarına ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Kredi veren kuruluşlardan tamamen bağımsız yapımız sayesinde, müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vererek yönetim danışmanlığı, risk yönetimi gibi konularda müşterilerimize entegre çözümler sunuyoruz.

Proje Finansmanı, Satın Alma Finansmanı, Varlığa Dayalı Finansman, Sendikasyon, İslami Finansman, İşletme Sermayesi Kredisi, Gayri Nakdi Krediler, Mezzanine, Leasing, Refinansman, Kredi Yeniden Yapılandırma, Kredi Derecelendirme Süreci ve Hedging konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz kapsamında finansal modelleme, Finansal yapının analizi, Finansal strateji geliştirme, Uygun finansman kaynaklarının belirlenmesi, Kredi verenler ile ilişkilerin yönetimi, Finansman alternatiflerini değerlendirip, en uygun olanı seçme, Kredi dokümantasyonu müzakereleri, Kredi yeniden yapılandırma, Refinansman, Kredi Derecelendirme sürecinin yönetimi ve kur/ faiz riski Hedging yer almaktadır.

Blok Satışlar (Private Placement)

Uluslararası Kurumsal Satış Departmanı, tecrübeli satış ve trading ekibi ile, hem İMKB'de hem de Vadeli İşlemler Piyasası'nda uluslararası yatırım bankaları ve fon yönetim şirketlerine hizmet vermektedir.

Kurumsal Satış Departmanı Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki yatırımcılara direkt satış yapabilme gücüne sahiptir. SPK ve İMBK usul ve esasları çerçevesinde satış hisse bloklarının genellikle "Özel emir" ve toptan satışlar pazarında satış yoluyla sağlanmaktadır.

 

© 2013. All Rights Reserved | Copyright, Legal and Privacy Statement | Disclaimers and Legal Information